Η Goodheart δημιουργεί τις δικές της παραγωγές σε μουσική, θέατρο και χορό, μεμονωμένες ή σε φεστιβάλ, όπου αναλαμβάνει όλα τα κομμάτια της οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής, της επικοινωνίας και οπτικής επικοινωνίας, της κατάρτισης και τήρησης του προϋπολογισμού και των λογιστικών.

Παράλληλα, αναλαμβάνει για παραγωγές τρίτων, ιδιωτών ή φορέων, μέρη ή το σύνολο μιας  παραγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συνεργάτη.

Στόχος μας πάντα είναι μία άρτια καλλιτεχνική παραγωγή που να αφήνει ικανοποιημένους και πλήρεις τους καλλιτέχνες, το κοινό και όλους όσοι εργάστηκαν στα πλαίσια της.

Goodheart produces live music, theatre and dance performances in venues and festivals, coordinating every aspect of the production, including planning, scheduling, budgeting, logistics, promotion and visual communication.

We also work with third parties, individuals or entities, undertaking the production of events at any level, according to the specific needs of each client.

Our goal is to produce artistic events that will leave the performers, the audience, and everyone who contributed, content and with a feeling of accomplishment.

Η GoodHeart προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής και ευρύτερα του πολιτισμού (καλλιτέχνες, χώρους πολιτισμού, διοργανωτές συναυλιών και πολιτιστικών φεστιβάλ, πολιτιστικούς φορείς, εκδόσεις, κ.α).

Κάθε project που αναλαμβάνουμε προσεγγίζεται με σεβασμό στην ταυτότητα και τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη μας. Εστιάζουμε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής που αναδεικνύει την αξία του συνεργάτη και προσεγγίζει το κατάλληλο κοινό υλοποιώντας μεθοδικά ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας στα αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης (Media Relations) και ανθρώπους – κλειδιά του χώρου. Η τακτική μας χρησιμοποιεί παράλληλα παραδοσιακά και ψηφιακά εργαλεία (Digital Marketing Consulting, YouTube & Spotify Optimization, κ.α.).

Goodheart provides promotional services for people in the music industry and the wider cultural sector (artists, venue managers, concert and festival promoters, cultural entities, publishers, etc.)

We approach every project with respect and cater to the unique identity and needs of each client. We focus on planning and developing communication strategies that will highlight their qualities and reach their target audience, as well as key people in the field, with coordinated promotional and communication activities in the appropriate media (Media Relations), using both traditional and digital tools (Digital Marketing Consulting, YouTube & Spotify Optimization, etc.)

Αναλαμβάνουμε το management επιλεγμένων καλλιτεχνών και την συνολική τους εκπροσώπηση και προώθηση. Από αυτή τη θέση, σχεδιάζουμε από κοινού με τον καλλιτέχνη όλη την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής του πορείας. Στο management συμπεριλαμβάνονται το booking, το touring, η επικοινωνία-promotion, όπως και η υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών για ανάγκες του καλλιτέχνη που δεν καλύπτονται από το γραφείο μας. Το management, ως μακροχρόνια συνεργασία, προϋποθέτει κατανόηση της γενικότερης κατάστασης των πολιτιστικών δρώμενων στη χώρα, κοινούς στόχους και συναντίληψη μεταξύ των συνεργατών.

We represent a select roster of artists, providing management and promotion services. By working closely with each artist, we can develop long and short-term strategies that will help advance their art and promote their careers. Management requires a comprehensive view of the country’s cultural activities and includes gig and tour bookings, communication & promotion, as well as assistance in finding collaborators outside our agency tailored to the specific needs of each artist. As a long-term partnership, management calls for having common goals and a mutual understanding between the two parties.

Η υπηρεσία booking απευθύνεται σε δύο κατηγορίες επαγγελματιών:

α. Καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

β. Φεστιβάλ, μουσικές σκηνές, φορείς και θεσμούς που πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των πολιτιστικών δρώμενων στη χώρα διατηρούμε πάντα ένα επικαιροποιημένο δίκτυο ενεργών χώρων πολιτισμού σε  Ελλάδα και Κύπρο και ταυτόχρονα γνώση της διαθεσιμότητας των καλλιτεχνών και των προτάσεών τους ανάλογα με την περίοδο. Έτσι, είμαστε σε θέση να επιλέγουμε τους κατάλληλους χώρους για τις ζωντανές εμφανίσεις του κάθε καλλιτέχνη και να διασφαλίζουμε την σωστή συνεργασία μαζί τους. Αντίστοιχα, στις συνεργασίες με φεστιβάλ και άλλους φορείς, προτείνουμε και διασφαλίζουμε την συνεργασία με τους κατάλληλους καλλιτέχνες ανάλογα με το ύφος και το καλλιτεχνικό όραμα του φορέα/φεστιβάλ ή τις ανάγκες της εκάστοτε εκδήλωσης εάν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις μουσικών σκηνών ή ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Booking offers services to:

a. Artists and bands.

b. Festivals, music venues, institutions and organizations that hold cultural events.

By monitoring cultural events throughout Greece and Cyprus, we are able to maintain a fully updated network of cultural venues in both countries. Knowing our artists’ availability and proposals in advance, we can select appropriate venues for each performance and ensure a smooth cooperation. Likewise, when working with festivals and other entities, we tailor our proposals in accordance to their aesthetic and to the needs of each particular event.

Μία περιοδεία έχει ιδιαίτερες και υψηλές απαιτήσεις και ταυτόχρονα έχει και χαρά, τη χαρά του δρόμου και του ταξιδιού!

Υπολογισμένα logistics, κατάλληλα οχήματα, σωστή διαδρομή, καταρτισμένοι οδηγοί και touring managers, ευελιξία και καλή διάθεση είναι τα συστατικά που συνδυάζουμε με την απαραίτητη ακρίβεια και κατανόηση για τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας υλοποιώντας έτσι επιτυχημένες περιοδείες που αναμένουν να επαναληφθούν!

Although touring can be highly demanding, it can also be fun, filled with the joy of being on the road!

Handling logistics, finding the suitable vehicle, planning the right route, hiring qualified drivers and touring managers, but also being flexible and having a good mood, are some of the requirements for a successful tour, combined with an understanding of each touring party’s needs.

Production

Η Goodheart δημιουργεί τις δικές της παραγωγές σε μουσική, θέατρο και χορό, μεμονωμένες ή σε φεστιβάλ, όπου αναλαμβάνει όλα τα κομμάτια της οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής, της επικοινωνίας και οπτικής επικοινωνίας, της κατάρτισης και τήρησης του προϋπολογισμού και των λογιστικών.

Παράλληλα, αναλαμβάνει για παραγωγές τρίτων, ιδιωτών ή φορέων, μέρη ή το σύνολο μιας  παραγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συνεργάτη.

Στόχος μας πάντα είναι μία άρτια καλλιτεχνική παραγωγή που να αφήνει ικανοποιημένους και πλήρεις τους καλλιτέχνες, το κοινό και όλους όσοι εργάστηκαν στα πλαίσια της.

Goodheart produces live music, theatre and dance performances in venues and festivals, coordinating every aspect of the production, including planning, scheduling, budgeting, logistics, promotion and visual communication.

We also work with third parties, individuals or entities, undertaking the production of events at any level, according to the specific needs of each client.

Our goal is to produce artistic events that will leave the performers, the audience, and everyone who contributed, content and with a feeling of accomplishment.

Communications

Η GoodHeart προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής και ευρύτερα του πολιτισμού (καλλιτέχνες, χώρους πολιτισμού, διοργανωτές συναυλιών και πολιτιστικών φεστιβάλ, πολιτιστικούς φορείς, εκδόσεις, κ.α).

Κάθε project που αναλαμβάνουμε προσεγγίζεται με σεβασμό στην ταυτότητα και τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη μας. Εστιάζουμε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής που αναδεικνύει την αξία του συνεργάτη και προσεγγίζει το κατάλληλο κοινό υλοποιώντας μεθοδικά ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας στα αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης (Media Relations) και ανθρώπους – κλειδιά του χώρου. Η τακτική μας χρησιμοποιεί παράλληλα παραδοσιακά και ψηφιακά εργαλεία (Digital Marketing Consulting, YouTube & Spotify Optimization, κ.α.).

Goodheart provides promotional services for people in the music industry and the wider cultural sector (artists, venue managers, concert and festival promoters, cultural entities, publishers, etc.)

We approach every project with respect and cater to the unique identity and needs of each client. We focus on planning and developing communication strategies that will highlight their qualities and reach their target audience, as well as key people in the field, with coordinated promotional and communication activities in the appropriate media (Media Relations), using both traditional and digital tools (Digital Marketing Consulting, YouTube & Spotify Optimization, etc.)

Management

Αναλαμβάνουμε το management επιλεγμένων καλλιτεχνών και την συνολική τους εκπροσώπηση και προώθηση. Από αυτή τη θέση, σχεδιάζουμε από κοινού με τον καλλιτέχνη όλη την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής του πορείας. Στο management συμπεριλαμβάνονται το booking, το touring, η επικοινωνία-promotion, όπως και η υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών για ανάγκες του καλλιτέχνη που δεν καλύπτονται από το γραφείο μας. Το management, ως μακροχρόνια συνεργασία, προϋποθέτει κατανόηση της γενικότερης κατάστασης των πολιτιστικών δρώμενων στη χώρα, κοινούς στόχους και συναντίληψη μεταξύ των συνεργατών.

We represent a select roster of artists, providing management and promotion services. By working closely with each artist, we can develop long and short-term strategies that will help advance their art and promote their careers. Management requires a comprehensive view of the country’s cultural activities and includes gig and tour bookings, communication & promotion, as well as assistance in finding collaborators outside our agency tailored to the specific needs of each artist. As a long-term partnership, management calls for having common goals and a mutual understanding between the two parties.

Booking

Η υπηρεσία booking απευθύνεται σε δύο κατηγορίες επαγγελματιών:

α. Καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

β. Φεστιβάλ, μουσικές σκηνές, φορείς και θεσμούς που πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των πολιτιστικών δρώμενων στη χώρα διατηρούμε πάντα ένα επικαιροποιημένο δίκτυο ενεργών χώρων πολιτισμού σε  Ελλάδα και Κύπρο και ταυτόχρονα γνώση της διαθεσιμότητας των καλλιτεχνών και των προτάσεών τους ανάλογα με την περίοδο. Έτσι, είμαστε σε θέση να επιλέγουμε τους κατάλληλους χώρους για τις ζωντανές εμφανίσεις του κάθε καλλιτέχνη και να διασφαλίζουμε την σωστή συνεργασία μαζί τους. Αντίστοιχα, στις συνεργασίες με φεστιβάλ και άλλους φορείς, προτείνουμε και διασφαλίζουμε την συνεργασία με τους κατάλληλους καλλιτέχνες ανάλογα με το ύφος και το καλλιτεχνικό όραμα του φορέα/φεστιβάλ ή τις ανάγκες της εκάστοτε εκδήλωσης εάν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις μουσικών σκηνών ή ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Booking offers services to:

a. Artists and bands.

b. Festivals, music venues, institutions and organizations that hold cultural events.

By monitoring cultural events throughout Greece and Cyprus, we are able to maintain a fully updated network of cultural venues in both countries. Knowing our artists’ availability and proposals in advance, we can select appropriate venues for each performance and ensure a smooth cooperation. Likewise, when working with festivals and other entities, we tailor our proposals in accordance to their aesthetic and to the needs of each particular event.

Touring

Μία περιοδεία έχει ιδιαίτερες και υψηλές απαιτήσεις και ταυτόχρονα έχει και χαρά, τη χαρά του δρόμου και του ταξιδιού!

Υπολογισμένα logistics, κατάλληλα οχήματα, σωστή διαδρομή, καταρτισμένοι οδηγοί και touring managers, ευελιξία και καλή διάθεση είναι τα συστατικά που συνδυάζουμε με την απαραίτητη ακρίβεια και κατανόηση για τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας υλοποιώντας έτσι επιτυχημένες περιοδείες που αναμένουν να επαναληφθούν!

Although touring can be highly demanding, it can also be fun, filled with the joy of being on the road!

Handling logistics, finding the suitable vehicle, planning the right route, hiring qualified drivers and touring managers, but also being flexible and having a good mood, are some of the requirements for a successful tour, combined with an understanding of each touring party’s needs.